Online Afspraken leidt tot betere sturing van uw klantenstroom

Door het gebruik van smartphones, tablets en apps worden de verwachtingen die wij hebben bij online dienstverlening steeds hoger. Op ieder moment van de dag - ongeacht de plaats of het apparaat - willen wij contact leggen, antwoord krijgen op een vraag of een transactie uitvoeren: ‘any time, any place, any device’.

Wij gaan daarbij als klanten een heel eind mee in de gedachte ‘digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet’, maar we willen wel dat ook dat persoonlijke contact op een gemakkelijke en efficiënte manier wordt geregeld.

Een online afsprakensysteem biedt deze extra service en zorgt voor betere en efficiëntere dienstverlening. De organisatie kan de klantenstroom sturen en de bezetting daarop afstemmen.