Nieuwe wetgeving GDPR


Over enkele weken, op 25 mei 2018 om precies te zijn, gaat de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. De GDPR is een nieuwe Europese wet voor databescherming.

Doel van de nieuwe wetgeving
Deze Europese privacywet werd al in 2016 aangenomen. Het doel van de nieuwe wet is om een standaardisatie slag te maken voor het vastleggen van persoonsgegevens binnen alle landen in Europa. Een tweede doel is om burgers beter te beschermen tegen ongewenste reclameboodschappen.

In Nederland noemen we deze wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en deze AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als verhuurder verzamelt en gebruikt u gegevens van Europese Burgers.


Genomen maatregelen door Reflex Booking

Hieronder volgt een kort overzicht van maatregelen die wij als Reflex Booking nemen ten aanzien van de nieuwe privacy wetgeving:

  • Binnen de applicatie Reflex Booking zijn een aantal functionele uitbreidingen doorgevoerd om onze verhurende klanten te ondersteunen bij hun verplichtingen. We verwachten dit uit te rollen voor de ingang van de nieuwe wetgeving en dit betreft:
    • De mogelijkheid voor de klanten om aan te geven of hun persoonlijke gegevens bewaard mogen blijven of gelijk geanonimiseerd moeten worden na vertrek.
    • De mogelijkheid om persoonlijke klantengegevens te anonimiseren, met behoud van statistische reserveringsinformatie.

Een overzicht en beschrijving van de aangepaste schermen volgen in onze nieuwe release-notes.

  • Reflex zal in de komende weken met onze klanten een zogenaamde verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin onder ander zal worden uitgelegd welke stappen ondernomen worden in het geval van een datalek.

Meer weten over GDPR?

U kunt nog meer informatie vinden over dit onderwerp op de volgende websites: